• Thành viên diễn đàn cần post bài đúng chuyên mục, đúng nội quy nếu không sẽ bị BQT xóa bài, Band IP và Domain.
  • CHẠY NỢ MÔN - CHẠY MÔN ĐẠI HỌC

    Discussion in 'Di động Máy tính bảng Linh phụ kiện' started by luciteuaj399, Mar 16, 2020.

    1. luciteuaj399

      luciteuaj399 Member

      NHẬN CHẠY ĐIỂM UY TÍN NHẤT
      CHẠY NỢ MÔN - CHẠY MÔN ĐẠI HỌC
      CHẠY CUỐI KỲ - CHẠY ĐIỂM XÉT TỐT NGHIỆP VĂN BẰNG 2
      CHẠY HỒ SƠ TIỂU HỌC TRƯỜNG CHUYÊN
      CHẠY HỒ SƠ CẤP 3 HỒ SƠ GỐC
      CHẠY HỒ SƠ GỐC - CHẠY LUẬN VĂN THEO YÊU CẦU
      [​IMG]
      Các thí sinh hiện nay , học và thi rất khó khăn để đạt được kết quả tốt , nay Trung Tâm Chúng Tôi sẽ giúp bạn vượt qua những môn đang nợ hoặc muốn chạy điểm tốt nghiệp .

      Chạy các Trường Toàn Quốc : Chạy Điểm Đại Học Y Dược - Công An - Hành Chính

      Những bạn bị điểm liệt , hoặc nghĩ học mà không có thể tốt nghiệp nay muốn tốt nghiệp , hãy liên hệ chúng tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng nhất - vui lòng cung cấp cho chúng tôi :

      Họ và Tên : ................... SDT..........................................................

      Trường : ............................

      Mã Số Sinh Viên : ..........................

      Yêu cầu của Thí Sinh :..............................

      Khóa Học : ....................................

      Số môn nợ :.........................

      Gửi qua mail : tranlambang73@gmail.com

      Chúng Tôi xem xét và sẽ báo lại cho bạn trong thời gian sớm nhất . Còn Chờ Gì Nữa ! Hãy làm ngay .
      [​IMG]
       

    Share This Page

    -->